Чланови школског одбора

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОШ “СТАНКО МАРИЋ“ Угриновци

сазив од 2018 до 2022. године

 

Р

Бр.

Име и презиме

Члана Школског одбора

  1. Симић Драгана, наставник раз. наставе
  2. Миланов Ненад,професор информатике
  3. Жутић Данијел, Професор ТИО
  4. Михаиловић Стела,представник Савета родитеља
  5. Јевремовић Божана,представник Савета родитеља
  6. Тарабић Милош, представник Савета родитеља
  7. Радојичић Тамара, представник јединице локалне самоуправе
  8. Милисављевић Милица, , представник јединице локалне самоуправе
  9. Тодоровић Љубан, , представник јединице локалне самоуправе
СЕДНИЦАМА присуствују и:
Марчић Радмила – директор школе
Јанузовић Мира – председник синдиката
Станић Јелена – секретар школе
Представник ученичког Парламента 1
Представник ученичког Парламента 2

 

Укупно 9 чланова Школског одбора, именовани Решењем број: 112-338/18-С о именовању чланова Школског одбора које је донела Скупштина града Београда 29. Јуна 2018. године

 

Председник Школског одбора –  Миланов Ненад,  заменик: Тодоровић Љубан                                                   

Записничар, секретар школе    –  Станић Јелена

Директор школе,                        –  Марчић Радмила