Javna Nabavka

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – JN 1/2014

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

NABAVKA DOBARA -  ELEKTRIČNE ENERGIJE

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

Br. 1/2014