Opremljenost škole

 

 

 

 

 

Osnovna škola "Stanko Marić" u Ugrinovcima je škola koja ima zavidnu istorijsku prošlost.Prva škola otvorena je u 18.veku, tačnije 1761. godine.Kroz istoriju doživela je u više navrata pogrome, Tako su posle drugog svetskog rata od škole ostali samo temelji.Po završetku rata meštani su 1946. godine uz pomoć nadležnih institucija podigli zgradu koja je i dan danas u funkciji vaspitno-obrazovnog rada tačnije u njoj se organizuje rad sa decom predškolskog uzrasta.Škola u Ugrinovcima nosi ime po seoskom učitelju koji je poginuo u drugom svetskom ratu.Sadašnja škola je namenski izgrađena, zbog povećanja broja učenika i danas se u njoj odvija nastava u 23 odeljenja, 12 odeljenja starijih razreda i 11 odeljenja mlađih razreda.Škola rapolaže sa:

Školskom zgradom koja je građena od 1983. do 1987. godine da bi te iste godine i počela sa radom. Škola raspolaže sa 8 učionica, 3 priručna kabineta, kabinet za tehničko i informatičko obrazovanje, informatički kabinet, kuhinja, trpezarija, jedna adaptirana učionica u kojoj već drugu godinu zaredom radi kombinovano odeljenje ( 1. i 2. razred ) produženog boravka, dve nenamenske prostorije u kojima je smeštena biblioteka. Od ostalih prostorija tu su još: zbornica, kancelarije direktora, sekretara i kancelarija pedagoško-psihološke službe.

fiskulturnom salom izgrađenom 1992. godine koja je sastavni deo školske zgrade;

 

 

školskim dvorištem sa tri sportska terena.

Već neekoliko godina unazad radi se na tome da se klasične učionice postepeno pretvore u specijalizovane-kabinete.Protekle školske godine se i krenulo sa realizacijom ove ideje tako što je kabinet za istoriju opremljen jednim većim plazma televizorom a nastavnici je stavljen na raspolaganje i lap-top koji omogućuje predavanja putem prezentacije , potpuno nov i savremen pristup realizaciji planiranih sadržaja.Sem aktivnosti vezane za unapređenje obrazovno vaspi tnog rada , škola je u toku školske 2005/2006. godine uspela da u saradnji sa sa nadležnim institucijama izdejstvuje postavljanje ležećeg policajca ispred škole.

 

 

 

 

 

Školski prostor odgovara zahtevima koji su propisani normativom Republike Srbije.Opremljenost škole nastavnim sredstvima je nezadovoljavajuća što nas onemogućuje da u skladu sa naučno-tehnološkim napretkom obavljamo svakodnevne obrazovne- vaspitne aktivnosti.

Kompletno su adaptirane svlačionice za fizičko vaspitanje kao i deo hola čime je dobijena još jedna manja učionica u kojoj od protekle školske godine radi kombinovano odeljenje produženog boravka ( 1. i 2. razred )

U aprilu mesecu preuređen je širi centar Ugrinovaca , trotoari sređeni ,takođe su sređeni i prilazi školi.. Školsko dvorište se redovno održava i na tome se angažuju svi zaposleni počev od pomoćnog osoblja do odeljenskih zajednica .

U narednom periodu radiće se na poboljšanju:

uslova za izvođenje kabinetske nastave

održavanju postojećih uslova u kabinetu informatike

 

ekoloških uslova školskog dvorišta koji će biti u skladu sa aktivnostima predviđenim Razvojnim odnosno Akcionim planom (ozelenjavanje školskog dvorišta višegodišnjim i jednogodišnjim biljkama,aktivnosti u eko-kutku, postavljanje kućica za ptice);

Posedujemo takođe i digitalnu učionicu u kojoj se na savremeni način odvija nastava.

Poljska učionica je stavljena u funkciju što doprinosi kvalitetnijoj realizaciji časova kako dopunske, dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti tako i jednog broja časova redovne nastave.

Školsko dvorište se planski održava kao i travnat površine ozelenjavanjem i nabavkom novih sadnica i sađenjem ukrasnog bilja. Škola kao i čitav prostor oko škole stavljeni su pod video-nadzor.

 U Poljskoj učionici se, prema utvrđenom rasporedu , održavaju časovi kako dopunske, dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti tako i jedan broj časova redovne nastave