Опремљеност школе

Основна школа „Станко Марић“ у Угриновцима је школа која има завидну историјску прошлост.Прва школа отворена је у 18.веку, тачније 1761. године.Кроз историју доживела је у више наврата погроме, Тако су после другог светског рата од школе остали само темељи.По завршетку рата мештани су 1946. године уз помоћ надлежних институција подигли зграду која је и дан данас у функцији васпитно-образовног рада тачније у њој се организује рад са децом предшколског узраста.Школа у Угриновцима носи име по сеоском учитељу који је погинуо у другом светском рату.Садашња школа је наменски изграђена, због повећања броја ученика и данас се у њој одвија настава у 23 одељења, 12 одељења старијих разреда и 11 одељења млађих разреда.Школа раполаже са:

Школском зградом која је грађена од 1983. до 1987. године да би те исте године и почела са радом. Школа располаже са 8 учионица, 3 приручна кабинета, кабинет за техничко и информатичко образовање, информатички кабинет, кухиња, трпезарија, једна адаптирана учионица у којој већ другу годину заредом ради комбиновано одељење ( 1. и 2. разред ) продуженог боравка, две ненаменске просторије у којима је смештена библиотека. Од осталих просторија ту су још: зборница, канцеларије директора, секретара и канцеларија педагошко-психолошке службе.

фискултурном салом изграђеном 1992. године која је саставни део школске зграде;

школским двориштем са три спортска терена.

Већ неколико година уназад ради се на томе да се класичне учионице постепено претворе у специјализоване-кабинете.Протекле школске године се и кренуло са реализацијом ове идеје тако што је кабинет за историју опремљен једним већим плазма телевизором а наставници је стављен на располагање и лап-топ који омогућује предавања путем презентације , потпуно нов и савремен приступ реализацији планираних садржаја.Сем активности везане за унапређење образовно васпи тног рада , школа је у току школске 2005/2006. године успела да у сарадњи са са надлежним институцијама издејствује постављање лежећег полицајца испред школе.

Школски простор одговара захтевима који су прописани нормативом Републике Србије.Опремљеност школе наставним средствима је незадовољавајућа што нас онемогућује да у складу са научно-технолошким напретком обављамо свакодневне образовне- васпитне активности.

Комплетно су адаптиране свлачионице за физичко васпитање као и део хола чиме је добијена још једна мања учионица у којој од протекле школске године ради комбиновано одељење продуженог боравка ( 1. и 2. разред )

У априлу месецу преуређен је шири центар Угриноваца , тротоари сређени ,такође су сређени и прилази школи.. Школско двориште се редовно одржава и на томе се ангажују сви запослени почев од помоћног особља до одељенских заједница .

У наредном периоду радиће се на побољшању:

услова за извођење кабинетске наставе одржавању постојећих услова у кабинету информатике

еколошких услова школског дворишта који ће бити у складу са активностима предвиђеним Развојним односно Акционим планом (озелењавање школског дворишта вишегодишњим и једногодишњим биљкама,активности у еко-кутку, постављање кућица за птице);

Поседујемо такође и дигиталну учионицу у којој се на савремени начин одвија настава.

Пољска учионица је стављена у функцију што доприноси квалитетнијој реализацији часова како допунске, додатне наставе и ваннаставних активности тако и једног броја часова редовне наставе.

Школско двориште се плански одржава као и травнат површине озелењавањем и набавком нових садница и сађењем украсног биља. Школа као и читав простор око школе стављени су под видео-надзор.

У Пољској учионици се, према утврђеном распореду , одржавају часови како допунске, додатне наставе и ваннаставних активности тако и један број часова редовне наставе